Guard | Escape | Scooting | Shrimping

Guard Zone = Scooting Escape Zone = Shrimping

Centerline erhalten = Scooting Centerline (notgedrungen) ändern = Shrimping

Kategorien: MMA / Sambo / Jiu Jitsu / Brazilian Jiu Jitsu / Close Core / Ground / Warm up / Flows